پارسازیباترین تبسم پارسازیباترین تبسم ، تا این لحظه 4 سال و 11 ماه و 15 روز سن دارد
کلبه ی عشق ماکلبه ی عشق ما، تا این لحظه 5 سال و 10 ماه و 21 روز سن دارد
گنجینه خاطرات پارسا گنجینه خاطرات پارسا ، تا این لحظه 5 سال و 2 ماه و 29 روز سن دارد
بهاربهار، تا این لحظه 8 ماه و 15 روز تو دل مامانشه

پارسادهقانی،الفبای زندگی ما

پایان خاطرات دورانی که توشکم مامانی بودی.....

امروز عصر با بابایی میریم بیمارستان که کارهای بستری انجام بدیم صبح ساعت 7 میریم بیمارستان. پسمل فندوقی من ،امروز عمه مرضیه زنگ زد می خواست مطمئن شه فردا به دنیا میای بعد زن عمو فریده ،زن عمو رعنا. عسلکم انگار این ساعت ایستاده جلو نمیره.     ...
14 بهمن 1392

شمارش معکوس......15/ 11/ 92

پسرگلم   این روزا روز آخره توشکم مامانی هستی تا یک روز دیگه متولد میشی این روزا خیلی لگدهات محکم وزیاد شده اصلا آروم نداری خودتو سفت می کنی یه جا جمع می کنی. زمان واسه مامانی دیر میگذره منتظرم روی ماهتو ببینم این روزا با بابایی همش درموردشماحرف می زنیم. مامان بزرگ خیلی استرس داره.از حالا مرخصیشو نوشته منتظرشماست.   ...
14 بهمن 1392