پارسادهقانی،الفبای زندگی ما

1

سال نومبارک

اینجایهو تصمیم گرفتیم بزاریمت وسط سفره همت سین. ان شالله همیشه سالم وتندرست باشی.     قربون لبخندهات برم خوشکل مامان آقا رو تو 20 روزگی گفتی الان باهات حرف میزنیم ذوق میکنی.   ...
9 فروردين 1393
1