پارسازیباترین تبسم پارسازیباترین تبسم ، تا این لحظه 4 سال و 11 ماه و 15 روز سن دارد
کلبه ی عشق ماکلبه ی عشق ما، تا این لحظه 5 سال و 10 ماه و 21 روز سن دارد
گنجینه خاطرات پارسا گنجینه خاطرات پارسا ، تا این لحظه 5 سال و 2 ماه و 29 روز سن دارد
بهاربهار، تا این لحظه 8 ماه و 15 روز تو دل مامانشه

پارسادهقانی،الفبای زندگی ما

2 سالگی جان مادر...

سلام عزیزکم امیدوارم ایام به کامت باشه،گلم دو ساله شدی دو بهار از آمدنت گذشت،                    امروز برایم تکرار آن روز فراموش ناشدنی است                                             روزی که                                      پلک جهان می پرید                                  ...
14 بهمن 1394
1