پارسازیباترین تبسم پارسازیباترین تبسم ، تا این لحظه 4 سال و 11 ماه و 15 روز سن دارد
کلبه ی عشق ماکلبه ی عشق ما، تا این لحظه 5 سال و 10 ماه و 21 روز سن دارد
گنجینه خاطرات پارسا گنجینه خاطرات پارسا ، تا این لحظه 5 سال و 2 ماه و 29 روز سن دارد
بهاربهار، تا این لحظه 8 ماه و 15 روز تو دل مامانشه

پارسادهقانی،الفبای زندگی ما

16 ماهگی :الهی که همیشه مثل خورشید بدرخشی ،خورشید تابانمون...بوووووس

این کیک واسه گل پسرم پختم.... مروارید 9و10و11 و12 پارساگلی: دندون نیش پارسا جون در 15 ماه و 28 روزگی جوونه زد مبارکت باشه مامانی....البته هر 4 تا با هم..... کفش های پارساجون از 8 ماهگی تا 16 ماهگیش: پارسا خان ودریا: مامانی قربونت بره  عاشق آب ودریاهستی هربارمیریم شما با چشم گریه برمیگردی..... اینجا یه ظهره توی گرما خردادماه ساعت 3 بعدازظهر من وشما بیرونیم تا بابایی بیاد البته شما بازی میکردی....اصلا احساس نمیکردی گرمه....فقط منتظری درخونه باز شه وشما بری بیرون.... تامن دستمال برمیدارم که گردگیری کنم شما بدو میای دستمال و شیشه شور ...
12 خرداد 1394
1