پارسازیباترین تبسم پارسازیباترین تبسم ، تا این لحظه 4 سال و 11 ماه و 15 روز سن دارد
کلبه ی عشق ماکلبه ی عشق ما، تا این لحظه 5 سال و 10 ماه و 21 روز سن دارد
گنجینه خاطرات پارسا گنجینه خاطرات پارسا ، تا این لحظه 5 سال و 2 ماه و 29 روز سن دارد
بهاربهار، تا این لحظه 8 ماه و 15 روز تو دل مامانشه

پارسادهقانی،الفبای زندگی ما

19ماهگی پارسا:زودبزرگ نشو،کودکیت را بی حساب می خواهم تمام هستی ام....

قهقهه بزن،جیغ بکش،گریه کن،لوس شو،بچگی کن،ولی زود بزرگ نشو تمام هستی ام..... ازته دل بخند به اداهای ما که برای خندانت در می آوریم فقط بزرگ مشو.. عزیزترینم بدان لبخندکودکانه ات میتواند معجزه زندگی دوباره ام باشد،من نه بهشت میخواهم نه آسمان ونه زمین،بهشت من و زمین من وزندگیم، نفس های آرام کودکی توست،هیچ روزی به من تعلق ندارد همه ساعت ها وثانیه های من تویی ومن دست کودکیت را میگیرم تا به فردای انسانیت برسانم که این رسالت من است....فقط بدان عاشقانه میپرستمت بابودن تو معنی عشق را یافتم...ای خدای زیبایی ها ،این معشوقه من را به سلامت به مقصد برسان...(الهی آمین یا رب العالمین)   سفرنامه تابستانی آقا پارسا(13 / 6 / 94 ال...
12 شهريور 1394
1