پارسازیباترین تبسم پارسازیباترین تبسم ، تا این لحظه 4 سال و 11 ماه و 15 روز سن دارد
کلبه ی عشق ماکلبه ی عشق ما، تا این لحظه 5 سال و 10 ماه و 21 روز سن دارد
گنجینه خاطرات پارسا گنجینه خاطرات پارسا ، تا این لحظه 5 سال و 2 ماه و 29 روز سن دارد
بهاربهار، تا این لحظه 8 ماه و 15 روز تو دل مامانشه

پارسادهقانی،الفبای زندگی ما

20 ماهگی دلبندم

کودک دلبندم ،کودکی هایت همه زندگی ماست تو که میخندی، میدوی واز سرشوق فریاد میزنی،دنیا با همه بزرگی مال ما میشود کودک خوش زبانم ،دوباره حرف بزن،بگذار صدایت در دل وجان مان طنین افکند که آهنگ مادر وپدر گفتن تو،زیباترین موسیقی ماست..... کودک دلبندم ، روزت مبارک.... 16 مهر روز کودک :مامانی واسه شما کیک درست کرد بعدش به ساحل رفتیم واونجا با بابایی بادبادک هواکردی ....اینقدر بادبادک بابایی بالا رفت....بادکنک آبی گرفتیم باد کردیم شما اولیشو ترکوندی دومی رها کردی باد برد.... موسیقی زنده پخش میشد شما دستاتو تکون میدادی مثلا میرقصیدی.... وقتی لباس میپوشی یا لباس تو عوض میکنم...
17 مهر 1394
1