پارسادهقانی،الفبای زندگی ما

1

عقیقه پارسا جون

روز سه شنبه ۱۵خرداد ماه سال ۱۳۹۷ شب بیست ویکم ماه رمضان پارسا عقیقه کردیم و تمام پخت وپز و کارهای عقیقه خونه عزیز جون انجام دادیم و طبق معمول عزیزجون و باباجون کمکمون دارن دستشون درد نکنه ، ان شالله همیشه سالم باشی واز چشم بدو حسد به دور باشی الهی آمین راستی به پیشنهاد خاله میترا آبگوشت درست کردیم و خاله میترا خیلی کمک کرد....
16 خرداد 1397

پارساجون نی نی داره

تو راهی داریم درست تو این ماه که خیلی اتفاق های بد واسه تو گل پسر افتاد مامان و بابا تصمیم گرفتن یه کوچولو واسه شما بیارن که خواست خدا بود که همین ماه مامانی متوجه شد بارداره....شما مدام میگی دوست دارم اسمش درسا باشه
1 خرداد 1397

یه اتفاق بد

درست یه هفته بعد از اون اتفاق خطرناک قبلی پارسا زمین خورد وریشه دندونش شکست و روز بعدش مجبور به کشیدنش شدیم...تاریخ ۳۱اردیبهشت این اتفاق افتاد و اول خرداد دندون پارسا کشیدیم ....و دکتر گفت چه دندون های مرتب وتمیزی داری کمتر بچه های میبینم که دندون هاش این قدر تمیز و مرتبه
1 خرداد 1397
1