پارسادهقانی،الفبای زندگی ما

1

پروفایل من

شرح وبلاگ

پارسا دهقانیتاریخ تولد: 15 /11 /92 روز:سه شنبهساعت: 8:35بیمارستان:لیلاشهر: بندرعباسمعانی اسم:زاهد ، پاکدامن ، ایرانی پسرم همیشه لبخند بزن که تنها آرزویم دیدن لبخند زیبای توست....

نویسندگان

آمار

تعداد مطالب : 262
تاریخ عضویت : 26 مهر 92