پارسازیباترین تبسم پارسازیباترین تبسم ، تا این لحظه 4 سال و 11 ماه و 15 روز سن دارد
کلبه ی عشق ماکلبه ی عشق ما، تا این لحظه 5 سال و 10 ماه و 21 روز سن دارد
گنجینه خاطرات پارسا گنجینه خاطرات پارسا ، تا این لحظه 5 سال و 2 ماه و 29 روز سن دارد
بهاربهار، تا این لحظه 8 ماه و 15 روز تو دل مامانشه

پارسادهقانی،الفبای زندگی ما

نگرانی مامان

قندعسلم الان که این مطلبو می نویسم تو استراحت مطلقم . همون روز که دریا رفتیم هواسرد    بود باد بهت خورد، شبش درد سراغم اومد بابایی مامان بزرگ وبابابزرگ خیلی ترسیده بودن.به خانم دکتر زنگ زدیم گفت 10 دقیقه استراحت کن خوب نشدی بیمارستان برو،به خیر گذشت فرداش رفتیم مطب، خانم دکتر گفت باید یه هفته استراحت کنی.فعلا من وشما هیچ جا نمی تونیم بریم به خاطر بی احتیاطی من ...
13 دی 1392

آخرین سه شنبه ماه صفر

دیروز مامان بزرگ نذری درست کرد،امسال اولین سالت بود پای دیگ بودی اما توشکم مامانی . سال دیگه به امید خدا 10 ماهه هستی ، دیروز داییت می گفت سال دیگه یه ولوله داریم اگه بزاره نذری درست کنیم. بعداز اینکه نذری درست شد چون سه شنبه آخرصفربود،طبق رسم قدیمیا دریا رفتیم پامون تو آب زدیم اینقدر سردبود.
11 دی 1392